Samenwerken binnen de Dommelgroep

Personeel, financiën en huisvesting

De Dommelgroep bestaat uit drie schoolbesturen.
Onder de Dommelgroep vallen in totaal 34 basisscholen, met bijna 730 personeelsleden en ongeveer 8800 leerlingen.
De Dommelgroep bestrijkt het gebied in de Meierij, gelegen tussen de stedelijke gebieden met aan het noorden 's-Hertogenbosch
en in het zuiden Eindhoven/ Son en Breugel.  

 

Schoolbesturen

De schoolbesturen die samen de Dommelgroep vormen:


Talentis

Boxtel – Vught e.o.

                 

Cadans Primair

Sint - Michielsgestel

Shared Service Centre

De besturen werken samen op de onderdelen personeel, financiën en huisvesting. Deze disciplines zijn samen gebracht in een Shared Service Centre. We werken vanuit de filosofie 'samen sterk in de regio maar toch zelfstandig'. 

Ten aanzien van personeel wordt samengewerkt op het gebied van de salarisadministratie, P&O-advies, -beleid, arbo en is er een gedeelde vervangerspool. De financiele samenwerking heeft hoofdzakelijk betrekking op de plan & control cyclus die op gelijke wijze wordt gevoerd. Daarnaast wordt samen gewerkt op het gebied van huisvesting. We hebben huisvestingsmedewerkers in dienst die onder andere het meerjaren onderhoud voor de scholen doen.