Werken in de VIP

De geschiedenis in het kort
Eén van de eerste gezamenlijke initiatieven van de vijf besturen van de Dommelgroep was het opzetten van een vervangerspool met vaste invallers. In 2004 startten 9 leerkrachten als vaste invallers in de pool die vanaf dat moment de naam 'VIP' kreeg. 'VIP' staat voor Vervangers- en Invallerspool. De VIP is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. Op dit moment maken de scholen van de Dommelgroep dagelijks gebruik van meer dan 35 vaste invallers en, afhankelijk van de vraag, tientallen losse invallers. De vervangerspool heeft een coördinator en een schaduwcoördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken. Zij streeft naar optimale inzetbaarheid, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de continuïteit in de groep, de competenties van de vervanger en (mogelijke) wensen vanuit de school.

 

Doelstelling VIP
Alle vervangingsaanvragen komen via een digitaal matchingssysteem op een centraal punt binnen en worden vanuit dit punt in behandeling genomen. De coördinatie stelt zichzelf vervolgens het doel om binnen de kaders van de regelgeving een passende vervanger te vinden voor iedere vervangingsaanvraag. De coördinatie onderhoudt hiervoor goed contact met de schooldirecties en de vervangers.

 

Inzet vaste VIP-medewerker/pooler en losse invallers
Poolers worden zoveel mogelijk ingezet op kortdurende vervangingen. Het uitgangspunt is maximaal drie weken. Als er op dat moment nog steeds behoefte is aan vervanging, zal mogelijk een losse invaller de vervanging overnemen. Deze werkwijze is noodzakelijk aangezien we door de Wet Werk en Zekerheid veel minder gebruik kunnen maken van losse invallers voor kortdurende vervangingen. Losse invallers worden voornamelijk ingezet op langdurige vervangingen. Hierbij kan gedacht worden aan vervanging voor langdurig ziekte, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. 

Waarom werken in de VIP

 

Waarom werken in de VIP? 

  • Je krijgt de kans om in korte tijd bij veel verschillende scholen 'binnen' te kijken en de cultuur te 'proeven';
  • Je leert elke dag heel veel van de dingen die je ziet en ervaart. Elke dag opnieuw krijg je gratis tips om het onderwijs een stukje beter te maken;
  • Als vervanger ervaar je heel duidelijk wat bij je past. Dit zorgt ervoor dat keuzes maken in de toekomst gemakkelijker wordt;
  • Je kunt als vervanger je visitekaartje afgeven op een school. Als ze ergens jouw gezicht al kennen wordt het gemakkelijker om  te solliciteren; 
  • Een vervanger krijgt regelmatig de vraag: ‘Hoe doen ze dit of dat op andere scholen?’ Hij of zij kan daar dan vaak een concreet antwoord op geven. Dit helpt de verschillende scholen weer in hun ontwikkeling. Je kunt zo met recht een ambassadeur voor het onderwijs genoemd worden!

 

Werken in de VIP: De uitdagingen

  • Het vraagt de nodige energie. Meestal moet je de hele dag ‘op scherp’ staan. Het vervangen vereist een fit lichaam en een fitte geest;
  • Over het algemeen heb je als vervanger geen tijd om een band op te bouwen met een kind, collega of groep;
  • Een enkele keer kom je pas in de groep wanneer de les al gestart is;
  • Het vergt wat van je flexibiliteit: soms hoor je ’s morgens pas waar je naar toe moet. Dan hoor je ook hoever je moet rijden, naar welke school, in welke groep en hoeveel tijd je nog hebt om de dag planning door te nemen;
  • Het kan voorkomen dat je twee vervangingen op één dag moet doen. Dat geeft weinig ruimte om de ene vervanging goed af te sluiten en de andere goed voor te bereiden.

Klik hier voor een video