Huisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisvesting, zowel van binnen als van buiten, en het schoolplein.

De afdeling huisvesting van het SCC Dommelgroep draagt zorg voor het onderhoud voor de huisvesting en schoolplein van de 42 basisscholen die onder de Dommelgroep vallen.

De afdeling heeft als hoofdtaken, naast het adviseren van de 5 besturen, het uitvoeren en coördineren van de MJOP’s  (meerjarenonderhoudsplannen). Tevens coördineert de huisvestingsmanager eventuele verbouw, aanbouw en nieuwbouw projecten.

 

Taken die onder de afdeling huisvesting vallen:

·       Planmatig onderhoud

·       Storingen

·       Klachten.

·       Verbouw, aanbouw en nieuwbouw

·       Medegebruik gebouwen

·       Vandalisme

·       Advisering

 

contactgegevens

 Gernard van Uden

Huisvestingsmanager Dommelgroep

 0411-745002    /   06-15562961

gvanuden@dommelgroep.nl

 

Joke Leenders

Medewerker huisvesting Dommelgroep

Werkzaam op maandag – dinsdag – woensdag

 0411-745009 / 06-25179137

jleenders@dommelgroep.nl