Losse invaller

De VIP is voortdurend op zoek naar goede leerkrachten die graag als losse invaller ingezet willen worden. 

Heb je nog niet eerder voor de Dommelgroep gewerkt?
Dan kun je je inschrijven als losse invaller. Daarvoor volgen we de volgende procedure:

  • De losse invaller vult het inventarisatieformulier losse invallers in en stuurt dit naar vip@dommelgroep.nl, tesamen met een actueel CV.
  • Coördinator bekijkt het CV en plant vervolgens een klikgesprek in met de invaller. Na het gesprek heeft de coördinator een duidelijk beeld van de losse invaller.
  • Als de losse invaller voldoet aan de 'eisen' en  competent wordt geacht voor vervangingswerkzaamheden dan vraagt de salarisadministratie alle relevante gegevens bij je op.

Het betreft de volgende formulieren/documenten:
- Werknemersgegevens;
- formulier opgaaf gegevens loonheffingen
- Kopie geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs!);
- Kopie laatste salarisspecificatie (indien van toepassing);
- V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag). Indien je geen actuele verklaring hebt, dan word je door de salarisadministratie verzocht een verklaring aan te vragen. De kosten voor de aanvraag van een V.O.G. kun je declareren via het hiervoor bestemde Declaratieformulier VOG Dommelgroep. 

Zodra deze gegevens binnen zijn, ontvangt de losse invaller een gebruikersnaam en wachtwoord van de VervangingsManager. 

Onderwijsassistenten
Ook onderwijsassistenten kunnen zich opgeven voor vervangingswerk. Daarvoor geldt dezelfde procedure als voor losse invallers. 

Praktische informatie

Omdat we willen anticiperen op de ketenregeling (onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid), die per 01-07-2016 van kracht is gegaan binnen het Primair onderwijs,  hebben we ons  vervangingssysteem daarop ingericht. Momenteel werken er tientallen losse invallers op regelmatige basis voor de besturen van de Dommelgroep. Zij worden voornamelijk geplaatst op langdurige vervangingen (bijvoorbeeld  zwangerschapsvervangingen). Echter, als je als losse invaller ook bereid bent om in geval van nood een keer een kortdurende vervanging te doen dan wordt dat erg op prijs gesteld. 

Ok, je staat ingeschreven. Wat nu?
Als er invalwerk voor je is, word je via het digitale matchingssysteem de VervangingsManager op een vervanging geplaatst door één van de coördinatoren van de VIP (Marijke van Boxtel of Krista van Gerwen). Zij vragen je via de gedownloade App op je telefoon binnen tien minuten de aanvraag te bevestigen of te bellen met de VIP als je niet in de gelegenheid bent om de vervanging in te vullen.
 
Nadat je hebt ingevallen vermeld je jouw bevindingen van de dag/dagen waarop je hebt ingevallen op het Overdrachtsformulier VIP. Dit formulier is bestemd voor de leerkracht die jij vervangt. Je laat het formulier achter in de klas.

Als een enkele reis van huis naar school meer dan 7 km bedraagt, heb je recht op een reiskostenvergoeding woon-werk. Deze vergoeding wordt automatisch met het salaris uitbetaald. 
 
Voor verder vragen of voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de coördinatoren,Marijke van Boxtel of Krista van Gerwen, tel. 06-12828849.