Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep

Personeel is het belangrijkste kapitaal van de school. De wijze waarop het kind onderwijs ontvangt is afhankelijk van de wijze waarop de leerkracht dit aan het kind geeft. Goed onderwijs wordt gegeven door gemotiveerde medewerkers die uitgedaagd worden om te excelleren en met plezier hun werk verrichten. 

De besturen van de Dommelgroep hebben een stafafdeling P&O opgezet om een hogere mate van professionaliteit te bereiken. Deze stafafdeling is het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). Grofweg bestaat het CPD uit twee peilers. De beleidsmatige kant enerzijds: de ontwikkeling van instrumenten en procedures en het inbrengen van specifieke deskundigheid en anderzijds de beheersmatige kant van personeelszaken: de uitvoering van salarisadministratie en het verstrekken van managementinformatie. Meer specifiek bestaat het CPD uit de onderdelen: 
- P&O advies en beleid 
- salarisadministratie
- vervangers- en invallerspool (VIP) 
- arbo

 

Contactgegevens CPD

Personeelsbeleid
Frank Claessen (ma-vr)
fclaessen@dommelgroep.nl  

Adviseur inzetbaarheid 

Ellen Geeven
verzuim@dommelgroep.nl 

 
VOOR ACTUELE VACATURES KLIK HIER

Personeelsbeheer
José Aben
jaben@dommelgroep.nl 

Lia van Vught

lvanvught@dommelgroep.nl