Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep

Personeel is het belangrijkste kapitaal van de school. De wijze waarop het kind onderwijs ontvangt is afhankelijk van de wijze waarop de leerkracht dit aan het kind geeft. Goed onderwijs wordt gegeven door gemotiveerde medewerkers die uitgedaagd worden om te excelleren en met plezier hun werk verrichten. 

De besturen van de Dommelgroep hebben een stafafdeling P&O opgezet om een hogere mate van professionaliteit te bereiken. Deze stafafdeling is het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). Grofweg bestaat het CPD uit twee peilers. De beleidsmatige kant enerzijds: de ontwikkeling van instrumenten en procedures en het inbrengen van specifieke deskundigheid en anderzijds de beheersmatige kant van personeelszaken: de uitvoering van salarisadministratie en het verstrekken van managementinformatie. Meer specifiek bestaat het CPD uit de onderdelen: 
- P&O advies en -beleid 
- salarisadministratie
- vervangers- en invallerspool (VIP) 
- arbo

 

Contactgegevens CPD

Personeelsbeleid
Frank Claessen (ma-vr)
fclaessen@dommelgroep.nl 
0411-850716

Adviseur inzetbaarheid 

Heidi Rust (do)
verzuim@dommelgroep.nl
0411-850716

 Adres
Kasteellaan 2
5281 CP Boxtel

 

Personeelsbeheer
José Aben
jaben@dommelgroep.nl
0411-850715

 Lia van Vught

lvanvught@dommelgroep.nl

0411-244122

 

FG- functionaris 
Tine Strikkers

fg@dommelgroep.nl