Vervangers- en Invallerspool (VIP) Dommelgroep

 

VIP, oftewel very important Person’. Dat klopt, de vervangers van de Vervangers- en Invallerspool zijn erg belangrijk voor de scholen van de Dommelgroep. Als een leerkracht van een bepaalde school ziek is of vanwege andere redenen niet kan werken, dan staan de VIP-pers klaar om de vervanging te realiseren. Op deze wijze wordt de continuïteit binnen de scholen gewaarborgd. Een belangrijke taak dus!

 

Bij de VIP werken veel vaste invallers (poolers genoemd). Zij hebben een vast dienstverband en worden op alle 34 scholen van de Dommelgroep ingezet op met name de kortdurende vervangingen. 

 

Werken bij de Vervangerspool, iets voor jou?
Klik hier voor de video